Terminologie verschillende voorzieningen

JGZ: het consultatiebureau.

Kinderopvang: hier valt onder andere het kinderdagverblijf onder, maar ook een buitenschoolse opvang en de gastouderopvang. In deze notitie beperken wij ons tot de kinderopvang op een kinderdagverblijf van 0-4 jaar.

Voorschoolse voorzieningen: kinderdagverblijven met peutergroepen in de leeftijd van 2,5-4 jaar.

Vve: voor- en vroegschoolse educatie. Dit is educatie voor kinderen met een (risico op) achterstand in de ontwikkeling.

Voorschool: kinderdagverblijf waar voorschoolse educatie aan vve-kinderen wordt aangeboden. Dit zijn kinderen met een (risico op) achterstand in de ontwikkeling.

Vroegschoolse voorzieningen: groepen 1 en 2 van het basisonderwijs.

Kinderdagverblijf: opvanggelegenheid voor kinderen van 0-4 jaar, waar kinderen worden verzorgd, kunnen spelen en de ontwikkeling van het kind gestimuleerd wordt.

Peuterspeelzaal: bestaat niet meer; valt per 1 januari 2018 onder de kinderopvang.