6.4 Bibliotheek Lek en IJssel

De bibliotheek heeft verschillende programma’s om de taalontwikkeling van het jonge kind te stimuleren, rechtstreeks of via de ouders/verzorgers en pedagogisch medewerkers.
Het aanbod van de bibliotheek is constant in ontwikkeling en beweegt mee met de behoeften vanuit het werkveld. Tegen betaling, bovenop het basisdienstverleningspakket, kan gekozen worden een of meer projecten in te zetten. Het gaat om de volgende projecten:

  • BoekStart-coach
  • BoekStart in de kinderopvang
  • VoorleesExpress
  • Taal & Ouders: voorkomen en genezen
  • Verteltas
  • Themakist
  • Bibliotheek leest bij u voor op locatie
  • Oudercomponent vve: Bibliotheek op bezoek - Voorlezen!
  • Partnerschap in voorleesbeleid

Deze projecten zijn uitgewerkt in bijlage 6.