6.3 Dar Nissa

Dar Nissa is de informatieochtend voor vrouwen met een allochtonen achtergrond. Om vrouwen met een andere culturele achtergrond te ondersteunen bij het opvoeden en opgroeien, is er deze ontmoetingsplek en wordt er informatie gegeven, door onder andere diverse thema’s te bespreken met professionals, zoals:

  • opvoeden in 2 culturen;
  • opvoeden van het jonge kind;
  • overgewicht bij kinderen;
  • uw kind buitenshuis;
  • omgaan met pubers;
  • seksualiteit;
  • Opvoeding en genotmiddelen.

De informatieochtenden worden gratis aangeboden door Stichting Pulse.