5.5 De puzzelgroep

Er zitten kinderen op de voorschool die daar niet goed passen en niet de aandacht krijgen die ze nodig hebben, maar die niet in andere voorzieningen terecht kunnen of waarvan nog niet duidelijk is waar zij eigenlijk zouden horen. Voor deze kinderen willen we in de voorschool van Pulse een puzzelgroep starten. Hiervoor is in 2017 een plan gemaakt. Op deze groep wordt een regulier vve-programma uitgevoerd, maar zitten minder kinderen én er wordt extra ingezet op observatie en samenwerking met specialisten en overleg met ouders. De vve, en de puzzelgroep in het bijzonder, vormen een belangrijk onderdeel van het brede aanbod in het lokaal algemeen en preventief jeugdbeleid.

Het gaat hierbij om ontwikkelingsstimulering van kinderen om onderwijsachterstand te voorkomen, maar ook het vroegtijdig signaleren van behoeften en opvoedmoeilijkheden en het tijdig doorleiden naar jeugdhulp.