5.2 De organisatie van vve in IJsselstein

De schoolbesturen zijn primair verantwoordelijk voor de vroegschool, zij faciliteren hiervoor hun scholen. De kinderopvang is primair verantwoordelijk voor de voorschool en de gemeente financiert de voorschoolse educatieplaatsen. De JGZ (GGD) is verantwoordelijk voor de vve-indicatiestelling. De toeleiding door de JGZ is opgenomen in bijlage 3.

De gemeente subsidieert Pulse voor de stedelijke vve-coördinatie en voor de organisatie van de voorschoolse educatie, inclusief ouderconsulent. De schoolbesturen leveren de inzet vroegschoolse educatie.

De organisatie van de vve en daarbij betrokken personele inzet betreft:

 • Stedelijke Coördinatie (Pulse)
 • Indicatiestelling: JGZ (GGD)
 • Toeleiding Ouderconsulent (Pulse)
 • Voorschoolse Educatie (Pulse en kinderopvanginstellingen)
  • Pedagogisch medewerkers vve
  • Vve-coördinator/contactmedewerker ouderprogramma
 • Vroegschoolse Educatie (Basisscholen)
  • Leerkrachten/Onderwijsassistent
  • Vve-Contactmedewerker
  • Contactmedewerker Ouderprogramma

Zie bijlage 4 voor een beschrijving van de verschillende taken vve.