3.2 Doelen kinderopvang

  • Ieder kind van 2,5 – 4 jaar kan de kinderopvang bezoeken. Het aanbod betreft minimaal twee dagdelen per week. We streven ernaar dat 95% van de peuters de kinderopvang bezoekt.
  • De kinderopvang biedt een breed, integraal en eigentijds programma dat aandacht besteedt aan de taalontwikkeling, rekenontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en psychomotorische ontwikkeling.
  • Ieder kinderdagverblijf biedt een veilige en gezonde omgeving voor peuters om te spelen, ontmoeten en zich te ontwikkelen. De medewerkers signaleren vroegtijdig eventuele ontwikkelingsachterstanden en bieden (zelf) de ondersteuning die het kind nodig heeft om een goede start te maken op het basisonderwijs.
  • Kinderdagverblijven werken samen met ouders, het onderwijs, jeugdgezondheidszorg en gemeente, zodat het kind een goede start kan maken op het basisonderwijs. Om de ontwikkeling te kunnen volgen wordt gebruik gemaakt van een (digitaal) volgsysteem. Dit draagt bij aan de doorgaande leerlijn. Het volgsysteem biedt meer inzicht in de ontwikkeling van kinderen en specifiek van kinderen met een vve-indicatie.
  • De kinderopvang is een natuurlijke plek waar ouders/ opvoeders vragen over opvoeden en opgroeien durven en kunnen stellen. De medewerkers zijn in staat lichte opvoedvragen zelf op te pakken.
  • Als de medewerkers de opvoedvragen niet zelf op kunnen pakken, schalen zij op naar het Jeugdteam.